DOUPĚ

Ta, co je s vlky sama

ODCHÁZÍM

Mé území je opuštěné.

Jsem tu sám.
Nevím, co vyhnalo vše živé...
Jen to cítím a tuším kolem,
je to něco zrádné, zlé, úskočné...
Vše kolem chřadne, usychá, umírá.
Ani vítr v korunách stromů nešumí,
dokonce i ptačí zpěv utichl.
Luna v noci se schovává
a slunce už není dárcem života,
tepla,
radosti.
Jen nemilosrdně pálí a spaluje vše kolem.
I voda se schovává pod zem,
tůňky jsou vysušené.
Z řeky zůstal jen malý,
skomírající potůček,
i vodopád se ztratil,
po jezeru zbylo bláto...
Ani Bílá skála není,
Zelené údolí je spíše žluté nebo hnědé.
Zůstala jenom Jeskyně smutku.
Vše je opuštěné,
tak i já opouštím své území
a jdu hledat jiné,
kde bude aspoň kousek zelené trávy,
zatřpytí se hladina řeky,
zaslechnu a ucítím
"ŽIVOT".
Loučí se s tebou VLK - SAMOTÁŘ.

 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
19.04.2007